خانه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،شماره پروانه FCP ۱۰۰-۹۴-۱۶ | سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۹۵)